eunis.cz  |  květen 2024
22. 5. 2024, 11:43

Konference ve Špindlerově Mlýně se blíží!

  • Od pondělí 27. 5. do středy 29. 5.
  • Harmony Club Hotel
  • 23 příspěvků
  • 137 registrovaných účastníků
  • 43 zastoupených organizací
Program

Registrace na konferenci bude probíhat v pondělí 27. května od 9 hodin, od 11:30 bude čas na oběd, program konference bude zahájen ve 13 hodin. První konferenční den bude věnován tématu umělé inteligence. Program skončí před 17. hodinou, od 18 hodin se bude podávat večeře a poté bude volný program.

Tématem druhého konferenčního dne bude správa identit. Odborný program začne v 9 hodin a skončí před 17. hodinou, v 18 hodin začne společenský večer v restauraci&baru Harmony a přilehlých prostorách.

Poslední den konference bude věnován pokrokům v digitalizaci a dalším novinkám z univerzit. Odborný program začne opět v 9 hodin a oficiální ukončení konference bude po 12. hodině. Oběd se bude podávat do 14 hodin.

Podrobné informace najdete na konferenčním webu.

Další chystané akce

st 12. – pá 14. 6.

UNINFOS 

Konference UNINFOS se bude konat na UPJŠ Košice, spolupořadatelem je EUNIS Slovensko. Hlavními tématy jsou "Kybernetická bezpečnosť univerzity" a "Trendy IKT a ich aplikácia", uzávěrka podávání příspěvků je 31. 5. Podrobné informace a kontakty najdete na webu konference.

út 10. – st 11. 9.

Digitální transformace univerzit 

Dvoudenní konferenci pořádá Univerzita Pardubice pod záštitou MŠMT ČR, EUNIS-CZ a CESNETu a ve spolupráci s řadou dalších partnerů. První den je určen zejména vrcholovému managementu, druhý den bude zaměřen na IT rovinu digitalizace. Uzávěrka registrace je 31. 8. Další informace jsou uvedeny na webu konference.

út 17. – čt 19. 9.

MoodleMoot 

Třídenní konferenci pořádá PragoData Consulting, s.r.o., certifikovaný Moodle Partner, v rámci partnerství s JČU v Českých Budějovicích a EUNIS-CZ. Součástí konference budou workshopy zaměřené na praktické využití LMS Moodle, uzávěrka podávání příspěvků je 30. 6. Podrobné informace najdete na webu MoodleMoot.

po 30. 9. – st 2. 10.

DIVAI 

15. ročník mezinárodní konference věnované distančnímu vzdělávání v aplikované informatice se bude jako tradičně konat ve slovenském Štúrovu. Konference je třídenní, pořadatelem je UKF v Nitře. Uzávěrka podávání příspěvků je 3. 6. Podrobné informace jsou uvedeny na konferenčním webu.

 

st 6. 11.

IT pro praxi

Tradiční konference pod záštitou EUNIS-CZ se bude konat v listopadu v Ostravě, v prostorách VŠB-TUO. Tématem bude dopad změn způsobených digitalizací a napojováním na agendy státní správy. Součástí bude i sekce pro IT specialisty magistrátů a městských úřadů. Podrobnosti budou k dispozici na stránkách www.cssi-morava.cz.

po 2. – čt 5. 12.

eLearning 

Dvoudenní konferenci pořádá EUNIS-CZ ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Konference bude probíhat souběžně s mezinárodní konferencí 7th International Conference on Technology in Education (ICTE). Uzávěrka podávání příspěvků je 15. 10. Podrobné informace najdete na webu https://ihlsociety.org/icte2024/.

út 14. – st 15. 1. 2025

Informatika 

Dvoudenní konferenci zaměřenou na pedagogické zkušenosti akademických pracovníků především v ICT předmětech pořádá VŠPJ v Jihlavě pod záštitou EUNIS-CZ. Konference je místem pro setkání akademiků a odborníků z podnikové sféry. Tématy konference jsou didaktika výuky informatických předmětů, výuka konkrétních předmětů, algoritmizace a programovací techniky, tvorba aplikací a GUI a další, podrobně viz konferenční web. Příspěvky se podávají do 30. 9., registrace bez příspěvku je možná do 30. 10.

Ohlédnutí za výroční konferencí EUNIS-CZ 2024

  • potvrzeno přijetí dvou nových členů
  • zvolen nový 7členný výkonný výbor
  • schválen rozpočet na rok 2024
  • schváleny změny stanov
Dokumenty

Letošní výroční konference sdružení EUNIS-CZ proběhla 7. března, hostitelem bylo ČVUT Praha. Na konferenci byly předneseny zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2023, návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh úpravy stanov sdružení. Bylo potvrzeno přijetí dvou nových členů a proběhla volba nového výkonného výboru.

Novými členy EUNIS-CZ se staly společnost Seyfor, a. s. a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Nový výkonný výbor byl zvolen ve složení Jiří Bořík (ZČU, Plzeň), Marek Kalika (UK, Praha), Jana Kohoutková (MU, Brno), Josef Milota (JU, České Budějovice), Petra Poulová (UHK, Hradec Králové), Michal Sláma (VŠB-TUO, Ostrava) a Petr Zácha (ČVUT, Praha). Bezprostředně po konferenci zvolil nový výkonný výbor předsedu Josefa Milotu a místopředsedy Jiřího Boříka a Janu Kohoutkovou.

Další informace naleznete v sekci dokumentů na webu sdružení EUNIS-CZ: https://www.eunis.cz/cz/dokumenty

Noví členové EUNIS-CZ

Seyfor, a. s.

Holding Seyfor je jedním z největších evropských dodavatelů ICT řešení. Zaměstnává více než 1 700 zaměstnanců v 7 zemích střední a východní Evropy a pečuje o zákazníky v 38 zemích.

Seyfor dlouhodobě patří k nejrychleji rostoucím IT společnostem v CEE regionu. V průběhu předchozích 4 let akvíroval množství IT společností. Do portfolia tohoto holdingu patří produkty jako iDoklad, Money, Vema, Byznys, Vario, Dynamics 365, Infor a mnohé jiné a je také jedním z nejvýznamnějších partnerů Microsoftu.

Seyfor je dlouhodobě významným evropským dodavatelem informačních technologií a svou pozici na trhu posiluje stále více. Kromě Slovenska a České republiky působí Seyfor i v Chorvatsku, Německu, Polsku, Rakousku, Slovinsku a Srbsku.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) je veřejná vysoká škola neuniverzitního typu zaměřená na vzdělávání v ekonomických a technických oborech.

Neuniverzitní vysoká škola má ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) stejné postavení jako univerzitní vysoké školy. Odlišuje se pouze třemi atributy: nemůže poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech, nečlení se na fakulty a její vědecká rada se nazývá akademickou radou.

VŠTE je otevřenou, profesně orientovanou institucí poskytující vysokoškolské vzdělání v akreditovaných technických a ekonomických studijních programech, které reflektují potřeby podnikové a společenské praxe. Realizuje výzkum a vývoj v oblastech s vysokým aplikačním potenciálem a implementuje tyto poznatky do výukového procesu současně s transferem do podnikové sféry. Přispívá k rozvoji vzdělanosti a společenského života zejména v rámci jihočeského regionu.

Evropský EUNIS

st 5. – pá 7. 6.

Congress #EUNIS24 

Letošní hlavní evropskou konferenci pořádá síť řeckých univerzit GUnet pod názvem „Intelligent Digital Ecosystem for European Universities“. Konference se bude konat 5. – 7. června v Aténách, v prostorách University of Athens, a předcházet jí bude série předkonferenčních workshopů (4. června). V průběhu konference, 6. června, se sejde Valné shromáždění EUNIS, které je obdobou výroční konference EUNIS-CZ. Program konference, hlavní přednášející a další podrobné informace najdete na konferenčním webu.

Na konferenci se tradičně udělují ocenění, letošní budou tato:

Vědecký výbor EUNISu může také doporučit některý z prezentovaných projektů nadaci Vietsch Foundation.

Nedávné události a akce

ISE 2024: Recenze summitu o vzdělávacích technologiích "Educating Humans in a Digital World".

Student Voices in HE: Druhý ročník konference.

Nový prezident EUNIS: Od dubna dočasně pověřen dosavadní viceprezident Freddy Barstad (NTNU Trondheim), volba proběhne na kongresu EUNIS v červnu.

Cloud Management & Security – how to stay in control: Společný online workshop EUNIS & GÉANT.

 

Chystané akce

út 4. 6., Atény, Řecko
Workshop EUNIS Mobility & Digital Credentials SIG před kongresem #EUNIS24

čt 20. – pá 21. 6., Lovaň, Belgie
Konference Media & Learning 2024: Back to the Future?

út 25. – pá 28. 6., Montreal, Kanada
Explorance World Conference: Where Feedback Analytics Meets AI

st 9. – pá 11. 10., Barcelona, Španělsko
Konference Learning Impact Europe

Své náměty k obsahu newsletteru můžete posílat na adresu newsletter@eunis.cz.

© 2024
Masarykova univerzita