eunis.cz  |  únor 2024
19. 2. 2024, 13:31

Milé čtenářky, milí čtenáři,

dostává se k vám první číslo našeho nového "Newsletteru EUNIS-CZ". Chceme vás pomocí něj seznamovat s novinkami, které se týkají sdružení EUNIS-CZ, s akcemi, které naše sdružení pořádá, s informacemi o uzavřených memorandech, jež se týkají zvýhodněných možností nákupu licencí a služeb pro naše členy, ale také o naší mezinárodní spolupráci a o dění a akcích, které pořádá evropská organizace EUNIS, jíž je naše sdružení členem.

Chceme zde poskytnout i určitý prostor pro sdílení informací souvisejících s univerzitními informačními systémy či IT projekty a vytvořit pro naše členy rámec pro lepší vzájemnou spolupráci. Uvítáme i další nápady na témata, která byste v našem newsletteru rádi viděli, případně informace o zajímavých akcích, jež by mohly zajímat ostatní. Neváhejte nás proto kontaktovat na adrese newsletter@eunis.cz.

Noví zájemci o náš newsletter se mohou k jeho odběru přihlásit na adrese https://newsletter.eunis.cz/.

Josef Milota, předseda Výkonného výboru EUNIS-CZ

Novinky z licencí

V současné době mohou členské organizace EUNIS-CZ nakupovat za výhodných podmínek následující licence a služby:

Zvýhodněný nákup licencí Microsoft mohou vysoké školy a univerzity od roku 2022 provádět na základě rámcové licenční smlouvy CASA, kterou Microsoft uzavřel s MŠMT.

Pracovní skupiny

EUNIS-CZ ve spojení s Radou ředitelů výpočetních center VVŠ a sdružením CESNET podporuje udržení fungující spolupráce veřejných vysokých škol v rámci pracovních skupin zaměřených na vybrané oblasti dosud řešené v rámci CRP MŠMT. Sdružení EUNIS-CZ proto nabízí záštitu a formální podporu práce následujícím pracovním skupinám:

  • oblast ekonomických informačních systémů – koordinátor Radek Holý, ČVUT Praha, radek.holy@cvut.cz,
  • oblast studijních systémů – koordinátor Michal Brandejs, Masarykova univerzita, brandejs@fi.muni.cz,
  • oblast DEPO – koordinátor Michal Zámečník, Univerzita Hradec Králové, michal.zamecnik@uhk.cz,
  • oblast kyberbezpečnosti – koordinátor Tomáš Plesník, Masarykova univerzita, plesnik@ics.muni.cz,
  • oblast spisových služeb – koordinátor Eduard Krlín, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ekrlin@jcu.cz.

Chystané akce

čt 7. 3.

Výroční konference EUNIS-CZ 

Letošní výroční konference sdružení EUNIS-CZ se bude konat 7. 3. 2024 od 14 hod. na ČVUT v Praze (Jugoslávských partyzánů 1580/3, 10. patro, zasedací místnost). Konference bude tentokrát volební, bude zvolen nový výkonný výbor sdružení.

po 27. – st 29. 5.

Hlavní konference EUNIS-CZ 

Letošními hlavními tématy jsou využití umělé inteligence v informačních systémech univerzit a řízení přístupu k univerzitním službám pro méně tradiční skupiny uživatelů (v kampusu se pohybují nejen studenti a zaměstnanci univerzity). Pokyny k podávání návrhů na příspěvky a později program konference najdete na stránkách EUNIS-CZ.

st 12. – pá 14. 6.

UNINFOS 

Konference UNINFOS, kterou pravidelně pořádá sdružení EUNIS Slovensko ve spolupráci s některou ze slovenských univerzit, se letos bude konat v červnu na UPJŠ Košice. Informace o konferenci a podávání příspěvků budou upřesněny.

út 10. – st 11. 9.

Digitální transformace univerzit 

Třetí ročník konference Digitální transformace univerzit proběhne v září na Univerzitě Pardubice. Podrobnosti budou k dispozici na stránkách konference.

út 17. – čt 19. 9.

MoodleMoot 

V září se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích uskuteční další ročník konference MoodleMoot, která je určena všem, kdo se zajímají o elektronické vzdělávání a svět Moodle. Na účastníky čeká program plný přednášek, workshopů, diskuzí i networkingových příležitostí. Nebude chybět ani doprovodný program a bohatý společenský večer.

 

po 30. 9. – st 2. 10.

DIVAI

Jubilejní 15. ročník konference DIVAI se bude konat na přelomu září a října ve slovenském Štúrovu. Původně užší téma konference – distanční vzdělávání v aplikované informatice – se v průběhu let rozšířilo a pokrývá širokou škálu vzdělávání podporovaného technologiemi.

st 6. 11.

IT pro praxi

Tradiční konference pod záštitou EUNIS-CZ se bude konat v listopadu v Ostravě, v prostorách VŠB-TUO. Tématem bude dopad změn způsobených digitalizací a napojováním na agendy státní správy. Součástí bude i sekce pro IT specialisty magistrátů a městských úřadů. Podrobnosti budou k dispozici na stránkách www.cssi-morava.cz.

prosinec

eLearning

V prosinci se v Hradci Králové uskuteční tradiční konference eLearning zaměřená na moderní metody digitálního vzdělávání. Letošní ročník se bude konat společně s International Conference on Technology in Education (ICTE 2023). Termín konání bude upřesněn.

út 14. – st 15. 1. 2025

Informatika

Konference Informatika bude zaměřena na podporu pedagogických kompetencí v oblasti ICT předmětů. Prezentovány budou zkušenosti z implementací informační podpory a jejích nástrojů do výuky.
Místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Ohlédnutí

Hlavní konference 2023

Více než 120 účastníků převážně z členských organizací se zúčastnilo tradiční květnové hlavní konference EUNIS ve Špindlerově Mlýně. Příspěvky prezentujících najdete v archivu konference na webu EUNIS-CZ.

Archiv konference

Digitalizace 2023

Medailonek z předchozího ročníku konference Digitální transformace univerzit je možné zhlédnout na youtube.

Medailonek
 

Informatika 2023

Sborník příspěvků z konference a jednotlivé prezentace najdete na webu pořádající Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Sborník
 

IT pro praxi 2023

Konference pořádaná ČSSI a VŠB-TUO byla zaměřena na informační bezpečnost a digitalizaci procesů.

Více

Evropský EUNIS

st 5. – pá 7. 6.

Congress #EUNIS24 

Letošní hlavní evropská konference má název „Intelligent Digital Ecosystem for European Universities“ a bude se konat 5.–7. června v Řecku, v Aténách, v prostorách University of Athens. Pořadatelem je síť řeckých univerzit GUnet. Příspěvky jsou recenzované.
Termíny: Podávání příspěvků do 21. února, oznámení o přijetí 18. března, konečná verze příspěvků určených k publikování do 15. dubna, Early Bird přihlášky na konferenci do 22. dubna.

Nedávné akce

ISE 2024: ISE Education Technology Summit s názvem "Educating Humans in a Digital World" hostila University of Barcelona.

EWP 2024: Souběžně s ISE 2024 se na stejném místě konal Student Mobility Summit s názvem "EWP Back to the Future".

Eligo: Novým členem EUNISu se stal dodavatel online hlasovací platformy pro zefektivnění a digitalizaci voleb, shromáždění a rozhodovacích procesů.

 

Výběr z roku 2023

BenchHEIT 2023: Průzkum nákladů a rozsahu IT na vysokých školách, s pravidelnými webináři.

Congress #EUNIS23: Hlavní evropská konference 2023 s názvem "European Universities and the Digital Transformation: Challenges and Opportunities Ahead" se konala ve Španělsku, pod záštitou Universidade de Vigo. V rámci kongresu proběhlo Valné shromáždění EUNIS, novým prezidentem se stal Pekka Kähkipuro (Finsko).

Své náměty k obsahu newsletteru můžete posílat na adresu newsletter@eunis.cz.

© 2024
Masarykova univerzita